Kinnekulleträffen 2017

Kinnekulleträffen 2017 - SM i trolling
Yamaha Trolling Cup + Kinnekulle SALMON Showdown
21/22/23 april, 2017 - Hönsäters hamn 58 38N 13 26O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar...


Nyhet!!!

måndag 15 januari 2018

Mer öring i Kinneviken

 
 
(nu har vi bestämt oss för hur siluetten för Kinnekulle ska vara - dekalerna är i detta utförandet liksidiga)
 
 


Götene SFK och Kinnekulleträffen har de senaste åren fått ut bra mängder med smolt i Vänern:

2016 sattes 2500 tvååriga Gullspångsöringar

2017 sattes 4500 tvååriga Gullspångsöringar + 450 st tvååriga Gullspångslaxar


2018 kommer det sättas "en himla massa" tvååriga Gullspångsöringar, vi kommer berätta mer om det i samband med årets tävlingsinbjudan


För att ytterligare göra det enkelt för privatpersoner att bidra till mer fisk i sjön så kommer vi få en första leverans av 100 dekaler (ca 16 x 6 cm, konturskurna) inom ca 3 veckor, vi återkommer mer om detta!

Dekalen kommer finnas spegelvända så "firren" pekar åt samma håll om man exempelvis placerar den på varje sida av båten, bilen etc (vi har beställt 50/50 med "vänster" resp "höger")

Vill ni redan nu försäkra er om ett exemplar i den första serien så går det bra att swisha 250kr (en dekal) eller 500kr (två spegelvända dekaler) beroende på hur många dekaler ni vill ha till: 
 
 
 
123 57 666 88
 

Märk i så fall er betalning med: "öring" + namn och adress så kommer dekalen/dekaler med posten

Vi kommer givetvis sälja dekalerna på Kinnekulleträffen 2018-04-20 -- 2018-04-22


Vad är det då ni bidrar till:
Tvåårig Gullspångsöring från Sävenfors Fiskodling, dvs det bästa materialet som Laxfonden upphandlat!

Utsättningsplats: Kinnekulle Camping i Kinneviken, Vänern

Utsättningen sker i huvudsak våren 2019 (men nån krona kan gå redan till utsättningen våren 2018)

//rio over and out

måndag 8 januari 2018

Slutet på flytnäten i Vänern??

Det finns idag 38 st dispenser för "Förankrade flytgarn" i Vänern eller flytnät som det kallas i dagligt tal
Redan säsongen 2017 var yrkesfiskarna ålagda en relativt omfattande rapportering för att få utnyttja sina dispenser och för säsongen 2018 är denna rapporteringsskyldighet skärpt.
I samband med 2018 års dispenser kan man också läsa att det är sista året som denna dispens gäller - om ingenting oförutsett sker så kommer fisket med flytnät upphöra 2018-12-31 ?!!?!

Saxat från en dispens:
De två länsstyrelserna runt Vänern har tillsammans analyserat de befintliga redskapsdispenserna, Havs- och vattenmyndighetens statistik från senaste årens fiske i Vänern, samt data från de undersökningar som genomförts under senare år.

Beståndet av vildlax i Vänern bedöms i dagsläget som mycket svagt. Vid Samråd 2017-10-24 med Vänerns Fiskareförbund och länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, förklarade länsstyrelserna det fortsatt akuta läget för vildlaxen i Vänern.

Länsstyrelsernas avsikt är därför att fortsätta översynen av laxfisket. Eftersom länsstyrelserna har för avsikt att fortsätta utreda laxens situation i hela Vänern inklusive vattendragen kan ytterligare inskränkningar på lax-och öringfisket förväntas.

Ett slutligt ställningstagande behöver givetvis föregås av ett samråd mellan yrkesfisket och länsstyrelserna, men en fortsatt dispensgivning för riktat icke selektivt laxfiske är svår att motivera.

Länsstyrelserna bedömer att dispensgivning för ytterligare ett års fiske är en skälig utfasningsperiod för det icke selektiva laxfisket med förankrade 157 mm flytgarn eller större.


2018 började bättre än förväntat!

/rio over and out